21-06-2017

SCIOS

Terug naar het overzicht

De milieueisen worden steeds strenger. De eisen waar een bedrijf aan moet voldoen zijn vastgesteld in het Activiteitenbesluit. Dit Activiteitenbesluit stelt per 2016 dat alle Firepacks door een SCIOS gecertificeerde organisatie gekeurd en periodiek geïnspecteerd moeten worden.

News logo

Wat is SCIOS?
De stichting SCIOS beheert en ontwikkelt een kwaliteitssysteem ten behoeve van installatie-eigenaren en van inspectie- en installatiebedrijven voor de inspectie en het onderhoud van technische installaties. Dit kwaliteitssysteem is ondergebracht in de SCIOS-certificatieregeling en het SCIOS-certificatiereglement. Daarin worden regels beschreven voor de certificatie van bedrijven en zijn de eisen vastgelegd ten aanzien van opleiding en ervaring van personen die werkzaam zijn bij die bedrijven (bron; www.scios.nl).
Ook onze Diesel gedreven Firepacks (en brandbluspompsets geleverd door andere leveranciers) vallen onder dit SCIOS-certificatiereglement.

Wat betekent dat voor u?
Alle Diesel gedreven brandbluspompsets worden, vanaf 2016, door de overheid (vastgelegd in “het activiteiten besluit”) gezien als “stookinstallatie”. Om die reden moeten deze Diesel gedreven brandbluspompsets vanaf die datum periodiek worden gekeurd en gecertificeerd conform de SCIOS regelgeving (scope 4). Brandstofleidingen moeten periodiek worden gekeurd en gecertificeerd conform scope 7C. Dit betreft keuringen op het gebied van onderhoud en zgn. “verwaarloosbaar bodemrisico”. Met een SCIOS keuring kunt u aantonen dat de Firepack voldoet aan de eisen rondom de stookinstallaties in de huidige wet- en regelgeving.

Uitzondering
Omwille van het geringe aantal draaiuren (niet meer dan 500 draaiuren per jaar) zijn de Diesel gedreven brandbluspompsets vrijgesteld van keuringen m.b.t. emissie-eisen.

Concreet:
Voor Diesel gedreven brandbluspompsets gelden de volgende criteria:Daarnaast is een EBI (eerste bijzondere inspectie) welke, bij bestaande brandbluspompsets, uiterlijk voor eind 2017 uitgevoerd dient te worden en bij nieuwe brandbluspompsets binnen 6 weken na inbedrijfstelling verplicht is. Tevens dienen de brandbluspompsets aan een “verwaarloosbaar bodem risico” te voldoen. Dit komt er in het kort op neer dat er geen vloeistoffen zoals smeerolie en/of brandstof in het milieu terecht mogen komen.

Wat kan Van Wijk & Boerma Firepacks voor u betekenen?
Momenteel definieert Van Wijk & Boerma Firepacks het eisenpakket waaraan elke Diesel gedreven brandbluspompset moet voldoen. Daarnaast wordt ons bedrijf “SCIOS gecertificeerd” waardoor we binnenkort bevoegd zijn dergelijke keuringen uit te voeren. Parallel hieraan worden er diverse monteurs opgeleid om de SCIOS keuringen in het veld uit te voeren.

De verwachting is dat Van Wijk & Boerma Firepacks vanaf juni 2017 volledig gecertificeerd is. Vanaf dat moment kunnen wij SCIOS keuringen aan alle Diesel gedreven Firepacks (en alle brandbluspompsets van andere leveranciers) uitvoeren.

Mocht u nog vragen hebben omtrent SCIOS regelgeving en of certificeren van uw brandbluspompsets (al of niet Firepacks) aarzel dan niet om contact met ons op te nemen.

Ander nieuws

07-03-2016 Overname HSA-EGERT GMBH
Lees meer

06-10-2014 HI-PR Firepack
Lees meer

12-05-2014 Sinds 8 mei 2014 is WB Firepacks gecertificeerd voor ISO 9001!
Lees meer